Για να δείτε τις δράσεις του Δικτύου από τα προηγούμενα έτη, μπορείτε να επισκεφτείτε το blog της ομάδας,

Εδώ: http://balloonartpeople.blogspot.com/

.